Mapová aplikácia - základné ovládanie

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Pi, 10/07/2015 - 22:28

Mapová aplikácia Cleerio je pomerne ľahko a intuitívne ovládateľná, avšak je vhodné uviesť niektoré základné postupy.

Prístup k vrstvám a tabuľkovým údajom, ktoré nie sú verejné, je možný len po prihlásení – prihlasovacie meno a heslo obdrží každý užívateľ od príslušného obchodného zástupcu.

Na nasledujúcom obrázku sú popísané základné ovládacie prvky a postupy.

Dôležité je uvedomiť si, že mapová aplikácia umožňuje prehľadávanie tabuliek obsahujúcich údaje o parcelách, vlastníkoch atď. podobným spôsobom, ako ktorákoľvek tabuľková aplikácia – údaje v tabuľke je možné vyhľadávať, filtrovať a zoraďovať podľa rôznych kritérii.

Vyhľadávanie (symbol „lupy“) pomocou formulára a vyhľadávanie priamo v tabuľke sú rovnocenné – tabuľka navyše umožňuje aj prehľadávanie zoznamu, prípadne jeho zoradenie napr. abecedne podľa priezvisk alebo podľa veľkosti výmery atď.

Údaje v tabuľkách je možné editovať, resp. pridávať nové (symbol „+“) – samozrejme podľa nastavenia konkrétnej aplikácie.

Pri práci s vrtvami je dobré poznať funkcie jednotlivých ovládacích prvkov.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8