Projekt jednoduchých pozemkových úprav

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Pi, 26/01/2018 - 08:14

Pozemkové úpravy, komasácie, sceľovanie pozemkov - tieto výrazy pomenúvajú súbor činností, pomocou, ktorých možno v jednom projekte a v jednom správnom konaní vyriešiť, alebo prinajmenšom výrazne zjednodušiť a zefektívniť usporiadanie zložitých vlastníckych vzťahov v danom území. 
Napriek existencii Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v SR, ktorá počíta s vykonaním pozemkových úprav na celom území SR, vzhľadom na doterajšie tempo ich vykonávania a možnosti ich financovania zo štátneho rozpočtu, resp. štrukturálnych fondov EÚ, nemožno ukončenie celého procesu očakávať skôr, než v priebehu niekoľkých desaťročí. 
Riešením, ako tento proces v konkrétnych prípadoch urýchliť, je vykonanie jednoduchých pozemkových úprav (komasácií) z podnetu samosprávy, investorov, vlastníkov alebo užívateľov pozemkov. Viac sa o pozemkových úpravách môžete dozvedieť tu.

Celý proces spracovania projektu pozemkových úprav (PÚ), najmä komunikáciu medzi spracovateľom, správnym orgánom a účastníkmi (vlastníkmi, užívateľmi...) možno zefektívniť použitím mapovej aplikácie Cleerio.
Online prístupná mapová aplikácia (MA) umožňuje prezeranie všetkých mapových a tabuľkových podkladov kdekoľvek a komukoľvek s prístupovými údajmi (meno a heslo).
Vzorový projekt pozemkových úprav (JPÚ Medvecké) spracovaný v Mapovej aplikáci Cleerio si môžete vyskúšať tu.

Projekt JPÚ je pomerne zložitý proces, ktorý pozostáva z nasledujúcich etáp

Všetky etapy je vhodné vizualizovať pomocou mapovej aplikácie - oproti oficiálnym výpisom z projektu JPÚ, pomocou ktorých si vlastník len ťažko dokáže urobiť predstavu o svojom vlastníctve - najmä v prípade väčšieho počtu spoluvlastníckych podielov, je zobrazenie jednotlivých mapových podkladov rýchle a názorné, umožňuje vyhľadávanie v tabuľkovej i grafickej časti.

Prvou výhodou MA je možnosť lokalizovať obvod projektu PÚ a následne ho posudzovaťv širšom kontexte s využitím všetkých dostupných mapových podkladov ako sú katastrálne mapy, bloky poľnohospodárskej pôdy LPIS, areály BPEJ, ortofotomapy atď.

Ku grafickým prvkom v mape sú pripojené údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch v pôvodnom stave (Register pôvodného stavu) i v novom stave (Register nového stavu).
Popisné údaje zoradené prehľadným spôsobom v tabuľkách možno filtrovať, zoraďovať, exportovať napr. do Excelu alebo tlačiť.

Každý účastník pozemkových úprav si môže ľahko overiť svoje osobné údaje, skontrolovať rozmery pôvodných i nových pozemkov (aplikácia umožňuje meranie dĺžok, obvodov a plôch), prípadne sumárne údaje o pozemkoch (počet, výmera, hodnota).

Výhodou mapovej aplikácie je jej použitie na smartfónoch alebo tabletoch s operačným systémom android - nie je pritom potrebná jej inštalácia - pracuje v internetovom prehliadači Chrome. Umožní prezeranie údajov priamo v teréne a samozrejme aj lokalizáciu nehnuteľností pomocou GPS.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8