Evidencia majetku cirkvi

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Pi, 02/11/2018 - 16:11

Mapová aplikácia umožňuje evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve všetkých subjektov spadajúcich pod Banskobystrickú diecézu (BBD).

Údaje sú zoskupené v nasledujúcich vrstvách a tabuľkách 

1. Schematizmus diecézy (grafické aj tabuľkové údaje)
   1.1. Obvod BBD
   1.2. Dekanáty
   1.3. Farnosti (t.j. zoznam subjektov, ktoré sú vlastníkmi nehnuteľností)
   1.4. Filiálky
2. Nehnuteľnosti BBD (grafické aj tabuľkové údaje)
   2.1. Parcely BBD - Farnosti (pozemky jednotlivých farností)
   2.2. Parcely - Biskupstvo BB (Pozemky Biskupstva Banská Bystrica)
3. Katastrálne mapy WMS (grafické vrstvy poskytované ÚGKK SR)
4. Nájomníci (tabuľkové údaje)

Ostatné vrstvy ako napr. podkladové mapy (ortofotomozaika, open street map...), historické vojenské mapovanie atď. majú doplnkovú funkciu.

Pozemky (parcely) vo vlastníctve Biskupstva Banská Bystrica (IČO:179086) sú kvôli prehľadnosti a farebnému odlíšeniu zobrazené v samostatnej vrstve

Ako filtrovať resp. zobraziť parcely podľa zvoleného kritéria?
Ukážeme si to na príklade, keď chceme zobraziť len parcely určitého vlastníka, t.j. konkrétnej farnosti.
Pri vrstve "Parcely BBD - Farnosti" klikneme na symbol lupy a po rozbalení ponuky do príslušnej kolonky napíšeme názov farnosti (stačí časť, avšak bez chýb)

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8