Mapová aplikácia nájde využitie všade tam, kde pracujeme s mapovými podkladmi obsahujúcimi lokálne alebo špecifické dáta. Stránka, ktorú si práve prezeráte má za cieľ ukázať na konkrétnych príkladoch čo najefektívnejšie využitie mapovej aplikácie.

Mapová aplikácia umožňuje evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve všetkých subjektov spadajúcich pod Banskobystrickú diecézu (BBD).

Súbor vrstiev Cintoríny je vhodný na evidenciu hrobových miest s presným polohovým základom a ich ľahké vyhľadávanie podľa rôznych kritérií - pochovaný, nájomník, zmluva

Vďaka novému tzv. responzívnemu dizajnu Mapovej aplikácie Cleerio je možné obsah mapovej aplikácie (mapové vrstvy a tabuľky) prezerať aj na smartfónoch a tabletoch s operačným systémom Android.

Mapová aplikácia nájde pri spracovaní projektu JPÚ uplatnenie najmä pri vzájomnej komunikáci spracovateľa, správneho orgánu, vlastníkov, užívateľov, obce, investora ...

Analýza pozemkového vlastníctva pozostáva z údajov o parcelách, vlastníkoch a spoluvlastníckych podieloch (vlastníckych vzťahoch), ktoré sú vzájomne prepojené.

Mapová aplikácia Cleerio je pomerne ľahko a intuitívne ovládateľná, avšak pre ľahší štart v práci s aplikáciou je vhodné uviesť niektoré základné postupy.

Vrstva „Parcely (vyhľadávanie)“ je základnou vrstvou zobrazujúcou nehnuteľnosti evidované v katastri nehnuteľností.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8